Služby

Ponúkame služby

Potrebujete
niečo navyše?

Služby

Pri poskytovaní služieb dbáme na kvalitu práce. Odborný personál a kvalitné strojové vybavenie vytvára pevný základ pre maximálne uspokojenie potrieb našich zákazníkov. Používané technológie neustále inovujeme, podporujeme vzdelávanie našich zamestnancov.

Obhospodarovanie lesného majetku

Obhospodarovanie lesného majetku

Vlastníkom lesných pozemkov ponúkame možnosť obhospodarovania ich majetku za odplatu. Obhospodarujeme majetok súkromných osôb, majetok urbárskych a pozemkových spoločenstiev ako aj majetok právnických osôb.

Detail služby
Rekultivácia pôdy pôdnymi frézami

Rekultivácia pôdy pôdnymi frézami

Ponúkame starostlivosť o poľnohospodárky pôdny fond. Zanedbané okraje pasienkov a lúk znemožňujú vlastníkom príp. obhospodarovateľom získavať plnohodnotnú dotáciu na obhospodarovanú výmeru podľa katastra nehnuteľnosti.

Detail služby
Poľovníctvo

Poľovníctvo

Ponúkame oddych a relax v lone prírody spojený s lovom diviačej či vysokej zveri. Profesionálna starostlivosť o 4600 ha poľovnej plochy Vám spolu s odborným poľovníckym sprievodcom zaručuje zážitok z lovu na ktorý budete dlho spomínať.

Detail služby
Obchod s drevom

Obchod s drevom

Na trh uvádzame drevo všetkých drevín a akostných tried. Ponúkame Vám možnosť vstúpiť s nami do trvalého či dočasného obchodného vzťahu.

Detail služby
Máte otázky?

Zavolajte nám

+421 917 164 429