Poľovníctvo


Profesionálna starostlivosť o 4600 ha poľovnej plochy vám spolu s odborným poľovníckym sprievodom zaručuje zážitok, na ktorý budete dlho spomínať. Uprednostňujeme pohodlie kvalitných poľovníckych posedov alebo máte chuť na posiedku udržiavaným poľovníckym chodníkom v čase jelenej ruje? Našou snahou je prispôsobiť sa individuálnym požiadavkám a umožniť každému vidieť zver, spoznať prirodzené biotopy zveri a loviť v súlade s poľovníckou etikou.

Výkon práva poľovníctva zabezpečujeme prostredníctvom poľovníckych spoločností Biskupské lesy a Biskupské lesy – Horné Opatovce v dvoch poľovných revíroch.

PR MALES

Rozloha 3696 ha
Normované kmeňové stavy jelenia zver 43 ks, srnčia zver 79 ks, diviačia zver 44 ks.
Poľovnícky hospodár Martin Adamovic

PR „Benedikt B“

Rozloha 1094 ha
Normované kmeňové stavy jelenia zver 11 ks, srnčia zver 47 ks, diviačia zver 11 ks.
Poľovnícky hospodár Ing. Ján Jaďuď, PhD

Dopytový formulár