Napíšte nám


Fakturačná adresa

M&J BUSINESS, S.R.O.

965 01 ŽIAR NAD HRONOM

45433747

2022980674

SK2022980674

SK21 0200 0000 0027 1686 0056

Kontakt


Martin Adamovic

KONATEĽ

OBCHOD S DREVOM, POĽOVNÍCTVO, REKULTIVÁCIE

Ing. Ján Jaďuď, PhD.

ODBORNÝ LESNÝ HOSPODÁR, VEDÚCI VÝROBY

VEDÚCI LESNEJ SPRÁVY NA MAJETKU RKC ŽIAR NAD HRONOM

jadud@mjbusiness.sk

0917 164 429

Expedičný sklad


Ing. Tomáš Andor, PhD.

VEDÚCI ODBYTU

OBCHOD S DREVOM, BIOMASA

Andrea Kozinská

ASISTENTKA PREDAJA

0911 922 720

Lesnícke úseky


Ing. Matúš Babnič

VEDÚCEHO ÚSEKU Č.1

Sklené Teplice, Lehôtka pod Brehmi, Ladomerská Vieska

0917 752 797

Bc. Peter Mudrončík

VEDÚCEHO ÚSEKU Č.2

Jastrabá, Pitelová, Bartošova Lehôtka, Stará Kremnička

0948 507 319

Ing. Ján Jaďuď, PhD.

VEDÚCEHO ÚSEKU Č.3 a Č.5

Bartošova Lehôtka, Stará Kremnička, Prestavlky

Ing. Adam Šalkovský

VEDÚCEHO ÚSEKU Č.4

Lutila, Slaská, Kopernica, Žiar nad Hronom

0915 181 054