Rekultivácia pôdy pôdnymi frézami


Ponúkame starostlivosť o poľnohospodárky pôdny fond. Zanedbané okraje pasienkov a lúk znemožňujú vlastníkom prípadne obhospodarovateľom získavať plnohodnotnú dotáciu na obhospodarovanú výmeru podľa katastra nehnuteľnosti. Rekultivácia starých medzí, zarastených okrajov lúk pôdnymi frézami prináša užívateľom poľnohospodárskej pôdy bezprostredný úžitok z výmery, ktorú doposiaľ nemohli plnohodnotne užívať.