Obchod s drevom


Na trh uvádzame drevo všetkých drevín a akostných tried. Drevo pochádza z lesov obhospodarovaných trvalo udržateľným spôsobom. Ponúkame vám možnosť vstúpiť s nami do trvalého či dočasného obchodného vzťahu. Získate tak stabilné dodávky ihličnatej a listnatej guľatiny, vlákninového či palivového dreva. V oblasti odbytu vám pomôžeme s maximálnym zhodnotením dreva.