Práce v ochranných pásmach ciest a železníc


Realizujeme opiľovanie rizikových konárov, spiľovanie celých stromov harvesterovou hlavicou, odvoz vzniknutého materiálu a jeho následné spracovanie. Využívame špeciálne adaptéry ako napr. fréza na hydraulickom manipulátore, sadu kotúčových píl, zametaciu kefu na čistenie vozovky či adaptér na tvorbu pozdĺžneho odvodnenia.