Galéria

Galéria fotiek

Náhodná ťažba

Klimatické zmeny sa prejavujú čoraz markantnejšie. Sucho, vietor či podkôrny hmyz už aj v listnatých porastoch sú najčastejšou príčinou vzniku náhodných ťažieb. Na ochranu voči lykožrútovi smrekovému boli v roku 2019 použité feromónové lapače v počte 46 kusov. Zaznamenali sme tri rojenia počas roka. Pri viacerých lapačoch bol dosiahnutý silný stupeň odchytu. Veľkou hrozbou pre porasty buka sa stáva lykožrút bukový, ktorý napáda už aj živé stromy, kedy je na kôre viditeľné mokvanie. Počas roka má dve generácie.

Mechanická ochrana voči škodám zverou

V roku 2019 sme zintenzívnili ochranu mladých lesných porastov a kultúr pred škodami spôsobovanými raticovou zverou. Opakovane dochádza k veľkým stratám na sadbovom materiáli opakovaným vyťahovaním a odhryzom. Zabezpečiť mladé lesné porasty v zákonnej lehote vyžiadalo na niektorých plochách vybudovať plošnú mechanickú ochranu vo forme oplotenia. V roku 2019 bolo na oplocovanie použitým 1000 bm pletiva. Ako stĺpy bol použitý odkôrnený dub zimný z lokálnej ťažby.

Zimnému odhryzu chceme na väčších plochách predchádzať jednotlivou mechanickou ochranou ale aj ochranou pomocou repelentov s kremičitým pieskom.

požiar 25.júla 2019

Dňa 25.7.2019 na lesníckom úseku Stará Kremenička v popoludňajších hodinách spozoroval vedúci lesníckeho úseku dym stúpajúci z okolia železničnej trate v smere od tunela Kečka na stanicu Bartošova Lehôtka. Podozrenie na požiar v ochrannom pásme železnice sa potvrdilo. Okolo 15 hod na mieste už zasahovali príslušníci HAZZ Žiar nad Hronom a dobrovoľní hasiči z obcí. Požiar bol potvrdený na viacerých miestach o celkovej dĺžke železničnej trate 1 kilometer. Počet zasahujúcich ľudí v celkovom meradle prekročil 50. Za ochotu a pomoc pri likvidácií požiaru ďakujeme všetkým zúčastneným.

Evidencia vyťaženého dreva (EVD)

V januári 2019 sme spustili systém sledovania zásob EVD prostredníctvom prijímania sortimentov vyťaženého dreva do 24 hodín od ťažby. Na zber údajov slúžia prenosné výpočtové zariadenia Nomad TIMBATEC z ktorých sa prenášajú dáta na centrálny server ktorý zhromažďuje údaje výroby, odvozu a predaja dreva za celú správu RKC Biskupstvo Banská Bystrica. Sortimenty dreva sa označujú jedinečným štítkom z ekologických materiálov ktorý sprevádza konkrétny kus vyťaženého dreva od odvozného miesta až k odberateľovi.

Výchovná ťažba do 50 rokov

LC Kremnica

Dielec 438

Výmera 11.62 ha, vek 35 rokov

Predpis: v mladších skupinách prečistka, na ost. pl. prebierka

Prebierková plocha 5,5 ha, sila zásahu 30 m3 na 1 ha.

Drevinové zloženie: DZ 30%, JD 20%, BK 20%, HB 10%, BO 10%, BR 5%.

 

Mimoriadna udalosť - do stromu udrel blesk

Letné búrky z tepla trvajú krátko a vyznačujú sa intenzívnym lejakom sprevádzaným hromobitím. Dňa 29. augusta 2018 zasahovali príslušníci HaZZ Žiar nad Hronom v k.ú. obce Jastrabá pri požiari stromu spôsobeného bleskom. Poškodený smrek sa nachádzal v prístupnom teréne v poraste 30 v LC Kremnica. Výška spôsobenej škody bola odhadnutá na 150 eur. Hodnota majetku uchráneného pred požiarom sa pohybuje v desaťtisícoch eur.

 

Umelá obnova lesa - sadbou

Príprava plochy na obnovu lesa

Lykožrút - ochranné opatrenia a monitoring

Strojové vybavenie

Máte otázky?

Zavolajte nám

+421 917 164 429