Urbárske pozemkové spoločenstvo Prenčov


10 mar, 2023

Od roku 2018 obhospodarujeme lesné pozemky v UPS Prenčov v lesnom celku Antol. Aktuálny program starostlivosti je platný do roku 2030.

Prvými krokmi na zverenom majetku boli naliehavé ťažby a výchova porastov s cieľom zlepšiť stabilitu a odolnosť voči škodlivým činiteľom.