Urbárska a pozemková spoločnosť Cerovo


10 mar, 2023

Zmluva o nájme lesných pozemkov bola uzatvorená s Urbárskou pozemkovou spoločnosťou Cerovo v roku 2014.

Obhospodarovaný majetok patrí do lesného celku Plášťovce. Územie odvodňujú málo vodnaté vodné toky, ktoré patria do povodia Ipľa. Klímu oblasti možno charakterizovať ako teplú čo umožňuje rast teplomilnej flóry. Lesy sú predovšetkým hrabové a dubové. Vlastník požiadal o vydanie majetku do samostatného obhospodarovania od roku 2021.