Urbár Kopernica p.s.


12 mar, 2023

Pre pozemkovú spoločnosť Urbár Kopernica zabezpečujeme obnovu horských pastvín v lokalite Šajba v k.ú. Kopernica. Pre túto oblasť je charakteristický kamenistý terén, pôvodné parcely sú stabilizované kamennými valmi.

Na jednotlivých terasách vytvorených v minulo storočí pôvodnými užívateľmi asanujeme zvyšky po ťažbe a krovité porasty slivky trnkovej a liesky obyčajnej.