Neštátne lesy – Obec Trpín


13 mar, 2023

Obec Trpín uzatvorila nájomnú zmluvu so spoločnosťou M&J Business, s. r. o. v roku 2012. Po stabilizovaní porastových štruktúr a rozpracovaní obnovy naša spoločnosť v roku 2021 vrátila majetok vlastníkovi do samostatného obhospodarovania.