Referencia

Urbárska a pozemková spoločnosť Cerovo

Rozloha: 245 ha
Doba platnosti plánu: 2011-2020
Zodpovedný vedúci: Martin Adamovic
Odborný lesný hospodár: Ing. Ján PROKEŠ
Cerovo

Charakteristika územia

Zmluva o nájme lesných pozemkov bola uzatvorená s Urbárskou pozemkovou spoločnosťou Cerovo dňa 9.10.2014.

Obhospodarovaný majetok patrí do lesného celku Plášťovce. Územie odvodňujú málo vodnaté vodné toky, ktoré patria do povodia Ipľa. Klímu oblasti možno charakterizovať ako teplú čo umožňuje rast teplomilnej flóry. Lesy sú predovšetkým hrabové a dubové.

Máte otázky?

Zavolajte nám

+421 917 164 429