Referencia

Urbár Kopernica p.s.

Pre pozemkovú spoločnosť Urbár Kopernica zabezpečujeme obnovu horských pastvín v lokalite Šajba v k.ú. Kopernica. Pre túto oblasť je charakteristický kamenistý terén, pôvodné parcely sú stabilizované kamennými valmi.

 

Na jednotlivých terasách vytvorených v minulo storočí pôvodnými užívateľmi asanujeme zvyšky po ťažbe a krovité porasty slivky trnkovej a liesky obyčajnej.

Máte otázky?

Zavolajte nám

+421 917 164 429