Referencia

Spoločenstvo urbariaristov obce Beluj – pozemkové spoločenstvo

Rozloha: 117 ha
Doba platnosti plánu: 2011-2020
Zodpovedný vedúci: Ing. Ján JAĎUD, PhD.
Odborný lesný hospodár: Ing. Ján Prokeš
Beluj

Charakteristika územia

Zmluva o nájme lesných pozemkov bola uzatvorená so Spolčenstvom urbarialistov obce Beluj – pozemkové spoločenstvo dňa 1.7.2011 s obhospodarovateľom FOREST FARM BS s.r.o.

Obhospodarovaný majetok patrí do lesného celku Ladzany.

Územie charakterizuje teplá horská klíma. Priemerný ročný úhrn zrážok je 718 mm, v letnom polroku (LP) 399 mm. Najchudobnejšie na zrážky sú zimné mesiace (január, február, marec), zatiaľ čo najviac zrážok spadne v mesiacoch máj, jún, júl a november. V drevinovom zložení dominuje buk.

Máte otázky?

Zavolajte nám

+421 917 164 429