Referencia

Poľnohospodárska spoločnosť, a.s.

Pre Poľnohospodársku spoločnosť, a.s. so sídlom Námestie Matice slovenskej 8 965 01 Žiar nad Hronom zabezpečujeme starostlivosť o poľnohospodársky pôdny fond. Obnovu trvalo trávnych porastov a údržbu pasienkových okrajov. Jedná sa o lokality v k.ú. Žiar nad Hronom a Lutila.

Máte otázky?

Zavolajte nám

+421 917 164 429