Referencia

Neštátne lesy – Obec Trpín

Rozloha: 31ha
Doba platnosti plánu: 2011-2020
Zodpovedný vedúci: Martin Adamovic
Odborný lesný hospodár: Ing. Ján Prokeš

Obec Trpín požiadala o vydanie majetku LESY SR š.p. v roku 2011. Dohoda o odovzdaní lesných pozemkov bola podpísaná 20.6.2012. Následne obec Trpín uzatvorila nájomnú zmluvu so spoločnosťou M&J Business, s.r.o. Majetok patrí do LC PLášťovce.

Máte otázky?

Zavolajte nám

+421 917 164 429