O spoločnosti

Stabilný partner

Kto sme
a čím sa
zaoberáme?

O firme

Spoločnosť vznikla v roku 2010 a to za účelom správy vlastných lesných a poľnohospodárskych pozemkov. Smerovanie spoločnosti kladie najväčší podiel lesnému hospodárstvu a rekultivácii pôdy pôdnymi frézami.

Hlavným zámerom spoločnosti M&J Business s.r.o, je stabilita a pevné umiestnenie na trhu v oblasti obchodu s drevnou hmotou, ktorá je neodmysliteľnou súčasťou fungovania celého priemyslu, zároveň jej vysoké zhodnocovanie nie len v ekonomických ukazovateľoch, ale aj v duchovnej podobe, čo znamená úcta k drevu a prírode a posadenie jeho hodnoty v čo najvyššom pretvorení na samotné výrobky z neho. To znamená posunúť zastúpenie vlákninového dreva na minimum v rámci trhu a povýšiť triedenie a výber guľatiny.

Cielene hospodáriť v lesoch trvalo udržateľným spôsobom z hľadiska časového ako aj z ekonomického. V lesoch sa snažíme vytvoriť trvalo udržateľný vývoj na čo najdlhšie obdobie. Minimálne na obdobie 30 rokov, čím chceme dosiahnuť rovnomernú výšku ťažby dreva spojenú s výškou nájomného podmienenú aj internou zmenou LHP. Často aj znížením ťažby oproti predpisu tak, aby sa zachoval cieľ.

Jednou z najdôležitejších činností pri správe lesov je pestovanie lesných porastov, čím zabezpečujeme druhové zloženie a kvalitu lesných porastov pre budúce generácie. Zároveň taktiež kladieme dôraz na priestorovú úpravu lesných porastov, rozčleňovanie a nemej dôležitú úpravu lesných ciest a budovanie nových v čo najkvalitnejšej a trvácnej podobe.

Naši
partneri

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

BS FOREST, s.r.o.

BS FOREST, s.r.o.


Záhradníctvo Loskol

Záhradníctvo Loskol

Roland Koller Safaris, s.r.o

Roland Koller Safaris, s.r.o

Vojenské lesy a majetky SR, š. p.

Vojenské lesy a majetky SR, š. p.

Máte otázky?

Zavolajte nám

+421 917 164 429